Wednesday, January 6, 2010

Kerajaan negeri Kedah tuntut kouta 40-60 pengagihan projek KEDA.

Pihak kerajaan negeri Kedah di bawah pemerintahan PR telah meminta 2 jawatan Ahli Lembaga Pengarah KEDA diisi oleh pegawai kerajaan negeri. Sebagai syarat untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam pembinaan sebarang projek perumahan KEDA di atas tanah kerajaan negeri Kedah.

Pihak kerajaan negeri Kedah juga menetapkan kouta sebanyak 40 - 60 pengagihan rumah daripada projek perumahan KEDA dan lain-lain projek. Di mana 40% untuk kerajaan negeri dan 60% untuk KEDA.

Pihak KEDA akan mengeluarkan segala kos pembinaan projek tersebut manakala pihak kerajaan akan menyediakan tapak di mana semua tanah di negeri Kedah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri.

No comments:

Post a Comment